Foto og video

Regler omkring fotografering i den offenlige rum
Datatilsynet har lavet retningslinier for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven. Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde. Datatilsynet skelner mellem 

situationsbilleder 
portrætbilleder

Hvad der er hvad, bestemmes ud fra formålet med billedet.


Situationsbilleder
Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet, hvis 
billedet vurderes som harmløst og billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted.
Billeder fra arrangementer – f.eks. en træning, et fodboldstævne, en badmintonskole, en reception – kan normalt frit offentliggøres.

Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.Portrætbilleder
Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse – samtykke – fra personen på billedet. 
Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse.

Det gælder f.eks. også holdbilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet.
Man må gerne offentliggøre billedet, men det kræver samtykke fra hver enkelt – og fra forældrene, hvis holddeltagerne er under 15 år.
Det er ikke nok, at en træner, et bestyrelsesmedlem eller andre fra foreningen giver tilladelse.


 

http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/Foto og video i PGU Pandrup

Forældrene til aktive børn i PGU Gymnastik, giver via tilmelding (handelsbetingelser) af deres barn samtykke til, at PGU Pandrup må bruge billeder og video på hjemmeside, facebook, instagram, publikationer og annoncer. For at PGU Pandrup & PGU Gymnastik aktiviteter kan forsætte, er det vigtigt, at vi er i stand til at dokumentere dem. 

Ønsker man ikke, at PGU Pandrup må tage og bruge billeder at sit barn, skal man skrive til pgupandrup@gmail.com