Ordensregler

 

Her er nogle få regler, som alle skal overholde


 1. Kun adgang for medlemmer i PGU Træning & Fitness

 2. Børn og unge under 14 år må ikke opholde sig i PGU Træning & fitness (dog kan baby i lift medbringes)

 3. Medbragt taske eller andet er på eget ansvar - og skal opbevares i reolen på gangen

 4. Der skal skiftes til træningsfodtøj og egnet træningstøj, inden man går ind i træningsområdet

 5. Omklædning skal foregå hjemmefra, da vi ikke har omklædningsfaciliteter på Bransagervej 30

 6. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj, fodtøj eller tasker i træningslokalerne

 7. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop (eller numse)

 8. Håndklæder skal bruges på maskinerne

 9. Der må ikke trænes i udendørssko

10. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges

11. Vis hensyn. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte mm. på plads efter brug

12. Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug

13. Mobiltelefoner skal være på lydløs, og telefonsamtaler skal foretages uden for træningslokalerne

14. Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt

15. Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt og medfører bortvisning

16. Al træning foregår på eget ansvar

Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort, tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale
giver PGU Træning & Fitness ret til at ophæve medlemsskabet uden refusion af abonnementet