Ordensregler

Her er nogle få regler, som alle skal overholde

  1.     Alle skal respektere de generelle regler, der er gældende i Jetsmark Idrætscenter
 
  2.     Kun adgang for medlemmer i PGU – Træning & Fitness
 
  3.     Børn og unge under 15 år må ikke opholde sig i PGU – Træning & Fitness (dog kan baby i   lift medbringes)
 
  4.     Værdigenstande skal opbevares i skabene i omklædningsrummet. Medbring selv 10 kr. til skabet
 
  5.     Der skal skiftes til træningsfodtøj og egnet træningstøj, inden man går ind i træningsområdet
 
  6.     Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne
 
  7.     Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj, fodtøj eller tasker i træningslokalerne
 
  8.     Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop (eller numse)
 
  9.     Håndklæder skal bruges på maskinerne
 
10.     Der må ikke trænes i udendørssko
 
11.     Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges
 
12.     Vis hensyn. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte m.m. på plads efter brug
 
13.     Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug
 
14.     Mobiltelefoner skal være på »lydløs«, og telefonsamtaler skal foretages uden for træningslokalerne
 
15.     Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt
 
16.     Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt og medfører bortvisning
 
17.     Al træning foregår på eget ansvar
 
Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort, tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver PGU – Træning & Fitness ret til at ophæve medlemsskabet uden refusion af kontingent