Alkoholpolitik PGU Pandrup
PGU tillader ikke at unge under 16 år nyder alkohol i foreningen.
Ved rejser til udlandet tillader foreningen ikke at unge under 18 år nyder alkohol.

For ungdomsmedlemmer som dyrker idræt på seniorplan, eller ved festlige lejligheder, må der nydes alkohol, når der gives tilladelse fra det pågældende afdelingsudvalg.

PGU Pandrup forventer, at foreningens trænere, instruktører, og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer og repræsenterer PGU Pandrup.

Hvis bestyrelsen/afdelingsudvalg observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner, instruktøreller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af hovedbestyrelsen via sin afdelingsformand og gjort bekendt med foreningens alkoholpolitik. Ved gentagelse og grove tilfælde vil pågældende blive bortvist af PGU Pandrup.

PGU Pandrup vil ikke acceptere, at foreningens ledere, trænere, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til PGU Pandrup kører bil i påvirket tilstand til og fra stævner og lign. Alle ledere, trænere og instruktører har et skærpet ansvar på dette område.
PGU Pandrup vil ikke acceptere, at foreningens aktive medlemmer er påvirket, når de repræsenterer foreningen. Hvis et medlem ikke overholder ovenstående retningslinjer og ikke efterlever anvisninger fra leder/træner/instruktør kan vedkommende ikke deltage i den pågældende aktivitet.
PGU Pandrup forventer, at klubbens ledere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
Hvis en leder, træner, instruktør, medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til PGU Pandrup handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen/afdelingsudvalg, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.

Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af hovedbestyrelsen. Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af hovedbestyrelsen. Øvrige rusmidler accepteres ikke og medfører bortvisning.