Visionsplaner

Visioner, ambitioner, målsætninger for PGU-Gymnastik

Vision
Et kraftcenter for Gymnastikken i Jammerbugt Kommune og et af DGI’s kraftcentre i DGI Nordjylland i samarbejde med andre interessenter.

Målsætning
- Kendt for sit ungdomsarbejde
- Dygtige instruktører
- Rummelighed med plads til udfordring til alle
- Tilbyde tidssvarende rammer og faciliteter
- Fællesskab

Underbygning af visionen
- Alle hold samlet i Jetsmark idrætscenter
- God og nem organisering – Aktiv involvering af ad hoc udvalg
- Arbejd aktiv med kommunikation, f.eks. go miniside med referat f.eks. instruktørmøder
- Magnet i lokalområdet, mindst 500 gymnaster i alderen 0 til 30 og med mindst 10% medlemmer uden for Pandrup-Kaas
- Bidrage til udviklingen af gymnastikken i DGI Nordjylland gennem; Gymnaster på landsdelshold, Afholdelse af forårs opvisning, Aktivdeltagelse i div. Udvalg/underudvalg i DGI og medvirke til gennemførelse af stævner, kurser og arrangementer i DGI
- Sikre kvalitet gennem en aktiv evaluering af alle aktiviteter

Kendt for sit ungdomsarbejde
- Mindst 150 gymnaster i alderen 12 til 20 år
- Arbejde med at fasthold børnegymnaster
- Styrkelse af tilbudene til især drenge mellem 12 og 17
- Tilbyde kønsopdelt træningsmulighed op til 17 år

Dygtige instruktører
- Instruktører der lever op til fælles aftaler
- Instruktører der har uddannelse der passer til den alder de er instruktør for
- Aktiv vejledning af instruktører igennem sæsonen
- Arbejde aktiv på tilknytning af en lønnet koordinator til gymnastik afdelingen
- Skabe mulighed for fælles arrangementer både på og mellem holdene
- At spotte de rigtige emner til hjælpeinstruktører
- Instruktørens undervisning skal modsvare gymnasternes niveauer

Rummelighed med plads til udfordring for alle
- God træning frem for hygge
- Differentieret træning der udfordrer både talent og bredde
- Åbenhed overfor forskelligheder

Tilbyde tidssvarende rammer og faciliteter
- Sparring med naboforeninger og DGI Nordjylland for at imødekomme fremtidige behov og krav
- Styrkelse af foreningslivet gennem eget lokale i forbindelse med Jetsmark idrætscenter
- Løbende samarbejde med Jetsmark Idrætscenter og Jammerbugtkommune for at udbygge facilliter, som f.eks. springcenter
- Anvende medlemsstyrke til at opnå haltider svarende til PGU’s behov

Fællesskab
- Engagerede og aktive medlemmer og forældre
- Give mulighed for at medlemmer og forældre kan bidrage aktivt
- Værdsættelse af frivilligt arbejde
- Afholdelse af mindst 3 instruktør sociale aktiviteter i sæsonen


PGU-Gymnastiks Visionsplan 2012 hviler på foreningens erfaringer, nutidens og fremtidens udfordringer. Planen er skabt af medlemmer, instruktører, udvalgsmedlemmer, bestyrelse og samarbejdspartnere, som bød ind med visioner, tanker, ønsker, ambitioner og mål på et seminar. Indholdet er efterfølgende gennemarbejdet af PGU- Gymnastiks udvalgsmedlemmer Henrik Steen Jensen, Anitta Hansen, Hanne Grønfeldt, Hanne Støve, Diane Aarestrup, nfmd. og Kristian Kristensen, fmd., i perioden april – august 2009.

27. august 2009 / PGU-Gymnastik