Målbeskrivelse for PGU Gymnastik

Målbeskrivelse for aldersgrupper i PGU
 
PGU’s instruktører er i samarbejde med det enkelte medlem og bestyrelsen ansvarlig for at børn, unge og voksne indlærer efter de færdigheder som målbeskrivelsen for hver aldersgruppe og gymnastiktype PGU tilbyder.
 
Det overordnede og fælles mål er at udvikle der enkelte medlem i bevægelse, gymnastiske færdigheder og social forståelse.
 
Forældre/ barn 0-4 år

 • Stimulere børnenes motoriske udvikling, gennem grundmotoriske udfordringer. (Øvelser som at krybe, kravle, gå, løbe og hoppe). Der arbejdes med lukkede krop, den strækte krop og den åben krop.
Dette via rekvisitter og redskabsbane, dette dækker 2/3 af træningen.
 • Give børnene bevidsthed om kroppens muligheder gennem leg.
  • De bliver deres motorik og sansemotorik bevidst på deres eget niveau.
  • Sanglege, rim og remser styrker sproget og giver en fornemmelse for at arbejde rytmisk med kroppen.
  • Musik giver fornemmelse for rytme.
Rytme, rim og remser dækker 1/3 af træningen.
 • Styrke børnenes selvværd og give dem motoriske succesoplevelser.
 • Give børnene social forståelse og oplevelse af glæde ved samarbejdet med andre børn og voksne.
 • Opbygge styrke og fastholde bevægelsesglæde.
 • Gøre børnene klar til videre gymnastik indlæring, gennem gymnastikgrundøvelser.
 • Instruktørerne vil i tale aktiviteterne og øvelser, men de gymnastiske begreber.
 
Puslinge 4-6 år
 • Stimulere børnenes motoriske udvikling, gennem grundmotoriske udfordringer. (Øvelser som at krybe, kravle, gå, løbe og hoppe). Der arbejdes med lukkede krop, den strækte krop og den åben krop.
Dette via rekvisitter og redskabsbane, dette dækker 2/3 af træningen.
 • Give børnene bevidsthed om kroppen muligheder gennem leg. De bliver deres motorik og sansemotorik bevidst på deres eget niveau.
Leg, rim, remser og rytmiske sekvenser til musik skal dække 1/3 af træningen.
 • Styrke børnenes selvværd og give dem nogle motoriske succesoplevelser.
 • Give børnene social forståelse og opleve glæden ved samarbejdet med andre børn og voksne.
 • Opbygge styrke og fastholde bevægelsesglæden.
 • Gøre børnene klar til den videre gymnastiske indlæring.
 • Tilvænning til redskaber. Der skal arbejdes med redskabsbaner, der fremme de gymnastiske bevægelsesmønstre.
 • Mestre en rulle og kan trille.
 
Springhold 0.-2. Klasse
 • Få god kropsbevidsthed.
 • Kan bære egen vægt på armene.
 • Kan kontrollere den spændte og den afslappede krop.
 • Kan lave samlet afsæt og et bens afsæt.
 • Håndstand, vejrmølle, møllevending.
 • Få en god rytmeforståelse, gennem rytmiske sekvenser til musik.
 • Koordination af flere bevægelser efter hinanden, både i spring og rytmeserier.
 • Træningstimen indeholder 1/3 styrke, opvarmning og rytmetræning og 2/3 springtræning.

Rytmehold 0.-2. Klasse
 • Få god kropsbevidsthed.
 • Rytmiske bevægelser med grundlæggende simple øvelser inden for sving og hop.
 • Indlærning af bevælgelser gennem grundig opvarming.
 • Udvikle børnenes rytmiske sans gennem leg.

Springhold 3.-5. Klasse
 • Videreudvikle kropsbevidsthed (sammensætning af spring og rytmeserier).
 • Kontrollere vægt på armene og kropsspænding. F.eks. i en håndstand.
 • Begynder at indlærer skrueteknik.
 • Få en god rytmeforståelse.
 • Finpudsning af grundspringene; vejrmølle, møllevending, kraftspring, flik flak og salto.
 • Koordinering af bevægelser i springkombinationer og rytmeserier i forskellige planer og retninger.
 • Træningstimen indeholder 1/3 styrke, opvarmning og rytmetræning og 2/3 springtræning.

Rytmehold 3.-6. Klasse
 • Øge det motoriske niveau.
 • Indlæring af bevægelser gennem grundig opvarmning.
 • Lægge vægt på øvelser, der kræver koordination af arme og ben (strakte arme + god tyngde i sving).
 • Sammensætning af rytmiske øvelser, der passer til niveauet.
 • Der arbejdes med lidt mere indviklede svingsekvenser.
 • Introduktion til forskellige genrer inden for rytmisk bevægelse.
 • Forbedre den grundlæggende styrke.
 • Videreopbygning af koordination af kroppens bevægelse.
 • Arbejde med smidighed.

Springhold 6.-9. Klasse
 • Sammensætning af rytmiske øvelser der passer til niveauet.
 • Forbedre den grundlæggende styrke.
 • Finpudsning af grundspringene; vejrmølle, møllevending, kraftspring, flik flak og salto.
 • Sammensatte spring rondat-flik, kraft-salto, salto-…, flik-baglænder.
 • Indlæring af videregående spring spring, alt efter gymnastens niveau.
 • Træningstiden indeholder opvarmning, styrke og rytmisktræning 1/3 del af tiden og den resterende tid springtræning.

Rytmehold 7.-9. Klasse
 • Højere niveau
 • Arbejde med bevægelse hen over gulvet (Chassé og simple spring over gulv)
 • Introduktion til nogle af de klassiske håndreskaber
 
Springhold 9. Klasse +
 • Sammensætning af rytmiske øvelser der passer til niveauet.
 • Forbedre den grundlæggende styrke.
 • Finpudsning af grundspringene; vejrmølle, møllevending, kraftspring, flik flak og salto.
 • Sammensatte spring rondat-flik, kraft-salto, salto-…., flik-baglænder.
 • Indlæring af videregående spring spring, alt efter gymnastens niveau.