Samværspolitik

PGU Gymnastikudvalg har i samarbejde med PGU Gymnastikinstruktører for børn og unge lavet en samværspolitik. 

PGU-Gymnastik henvender sig til børn og unge, der har lyst til at lave gymnastik. Foreningen lægger stor vægt på glæden ved at bevæge sig og samværet på holdene. Vi ønsker, at du som gymnast får gode, udfordrende og sjove oplevelser i samværet med andre, og at du gennem gymnastikken udvikler en god kropsbevidsthed. Vi ønsker gennem gymnastikken at give dig personlige udfordringer og oplevelser med vægt på krop, fællesskab og sundhed.
 

 • Vi kræver, at alle instruktører, hjælpeinstruktører og føl deltager på et kursus hvert år, og kommende instruktører tager en instruktøruddannelse eller på anden måde har kompetence til at være instruktør.
 • Som udgangspunkt lægges der op til at alle instruktører, hjælpeinstruktører, føl, bestyrelsesmedlemmer etc. i PGU-Gymnastik informeres om, hvad der er sunde, fornuftige og normale samværsformer.
 • Samværsformerne er formuleret, så der ikke er tvivl om, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i det daglige foreningsarbejde.
 • Lov om indhentning af børneattester forpligter PGU-Gymnastik til at indhente børneattester på alle frivillige i foreningen, som har vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det betyder, at du skal underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver tilsagn om, at foreningen kan indhente børneattesten. Attesten bliver indhentet hvert år i august og løbende hvis der kommer nye instruktører. Er du ikke indforstået med det, kan du ikke blive frivillig instruktør. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og opbevares forsvarligt.
 • Vi har til hjælp for både vores instruktører, hjælpeinstruktører, føl, gymnaster, forældre og bestyrelsen opstillet nedenstående retningslinjer i vores samværspolitik:
 1. Vi taler ordentligt til hinanden i en ligeværdig form – med et åbent og positivt kropssprog, der harmonerer med det talte ord. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Hver træning skal bringe et smil frem hos både gymnast og instruktører og HUSK et ”HEJ” og ”dejligt at se dig” gør en glad.
 2. Som instruktør synliggøre du rammerne: kom til træningen 10 min. før tid, ingen tændte mobil – sms eller pludselig foto, hvis der skal tages billeder, aftales dette på forhånd.
 3. Vigtigt med humor. Vi skal have det sjovt med respekt for hinanden og respektere et nej - også i leg. Der skal være en gensidig respekt og plads til forskellighed. Vigtigt at kunne motivere hinanden og som instruktør at kunne modtage og udnytte konstruktiv kritik
 4. Instruktører, hjælpeinstruktører, føl og gymnaster arbejder sammen og bruger hinanden som inspirationskilde
 5. Hvis en instruktør har en følelse af at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende meget velkommen til at kontakte formanden, så evt. misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 6. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 7. Bestyrelsen har pligt til at tage evt. henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem.